FIAC Invest Oy on platformyhtiö. Se toimii projektien kehittäjänä ja FIAC-yhteisössä toimivien yhtiöiden työtehtävien koordinoijana ja vastuullisena projektien vetäjänä. FIAC:lla on Kiinassa ja Hong Kongissa toimivat yhtiöt, ja se kattaa yhteistyöverkostojensa kautta koko suomalaisen rakennusalan osaamisen erityisesti green building -sektorilla.

TOIMINTA

Uusien todellisten ja toteutuskelpoisten projektien hankkiminen.

FIAC -yhteisöyritysten suunnittelun, teknisten ja tuotannollisten ratkaisujen markkinointi ja lokalisointi.

Neuvottelut, koordinointi ja tarvittavien kiinalaisten yhteistyökumppanien hankkiminen hankkeiden toteuttamiseksi paikallisten normien ja määräysten mukaisesti.

Viranomaissuhteiden ylläpito ja hankkeisiin liittyvät tarvittavat viranomaisneuvottelut.

KATTAVA YHTEISTYÖVERKOSTO

Kiinteistökehitys ja projektihallinta.

Kokonaisvaltainen kestävään kehitykseen (sustainable construction management) ja cleantech:iin pohjautuva vihreän rakentamisen suunnittelu kaikkine osa-alueineen.

T
oteutuksen valvonta. K
iinteistön arvokehityksen jalostaminen.

TOIMINTA SOPIMUSPERUSTEISESTI

Projektin operatiivinen koordinointi.

Soveltuvien tarveselvitysten ja -esisuunnitteluratkaisujen tutkiminen.

Liiketaloudellisesta, kaupallisesta sekä teknisestä esihankesuunnittelusta ja sopimuksista huolehtiminen eri esihankeselvityksiä laativien osapuolten kanssa.